کارت خرید

هاست دانلود
 • Product 1

  پلن 1

  • 50 گیگ فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • ندارد دیتابیس
  • 2 عدد ساب دومین
  • Nginx Webserver وب سرور
  • 24 ساعته پشتیبانی
  • بله تحویل آنی
  فقط
  5,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 2

  پلن 2

  • 100 گیگ فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • ندارد دیتابیس
  • 2 عدد ساب دومین
  • Nginx Webserver وب سرور
  • 24 ساعته پشتیبانی
  • بله تحویل آنی
  فقط
  8,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 3

  پلن 3

  • 500 گیگ فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • 2عدد دیتابیس
  • 2 عدد ساب دومین
  • Nginx Webserver وب سرور
  • 24 ساعته پشتیبانی
  • بله تحویل آنی
  فقط
  18,500/mo
  خارج از دسترس
 • Product 4

  پلن 4

  • 1ترابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • 2عدد دیتابیس
  • 2 عدد ساب دومین
  • Nginx Webserver وب سرور
  • 24 ساعته پشتیبانی
  • بله تحویل آنی
  فقط
  25,000/mo
  خارج از دسترس
 • Product 5

  پلن 5

  • 2ترابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • 2عدد دیتابیس
  • 2 عدد ساب دومین
  • Nginx Webserver وب سرور
  • 24 ساعته پشتیبانی
  • بله تحویل آنی
  فقط
  43,000/mo
  خارج از دسترس