کارت خرید

نمایندگی هاست - سیپنل

پلن 1
 • 5گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 15 عدد اکانت قابل ایجاد
 • سیپنل کنترل پنل
 • آنی تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی
پلن 2
 • 10گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 30 عدد اکانت قابل ایجاد
 • سیپنل کنترل پنل
 • آنی تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی
پلن 3
 • 15گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اکانت قابل ایجاد
 • سیپنل کنترل پنل
 • آنی تحویل
 • 24 ساعته پشتیبانی