کارت خرید

12,000
ماهانه
پلن یک
فضا
100گیگ
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
تعداد اکانت قابل ایجاد
نامحدود
امکان اورسل
بله
دیتابیس
1 عدد
امکان لیچ
بله
توجه
در صورت درخواست دیتابیس بیشتر تیکت ارسال کنید
30,000
ماهانه
پلن دو
فضا
500گیگ
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
تعداد اکانت قابل ایجاد
نامحدود
امکان اورسل
بله
دیتابیس
3 عدد
امکان لیچ
بله
توجه
در صورت درخواست دیتابیس بیشتر تیکت ارسال کنید
40,000
ماهانه
پلن سه
فضا
1ترابایت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
تعداد اکانت قابل ایجاد
نامحدود
امکان اورسل
بله
دیتابیس
6 عدد
امکان لیچ
بله
توجه
در صورت درخواست دیتابیس بیشتر تیکت ارسال کنید